AFSTAMMELINGENRAPPORTAGE

Afstammelingen 2004 (september; veulens)
Stuurboord toonde een uniforme collectie, voldoende ontwikkelde, tuigtypische veulens. De veulens staan voldoende in het rechthoeksmodel.

Het hoofd is welsprekend maar een enkele keer werd een gebogen profiellijn geconstateerd. De nek is voldoende goed van vorm en lengte. De hals is goed van lengte en richting. In enkele gevallen komt de hals diep uit de borst. Meermalen zou de overgang van de schoft naar de hals vloeiender kunnen. De schoft heeft voldoende lengte en is goed ontwikkeld. De schouder is goed van lengte en ligging. De rug is een enkele keer gezonken. De lendenen zijn goed bespierd maar een enkele keer wat strak. De croupe is voldoende van ligging maar doorgaans kort. De broekspier is voldoende van lengte. Het voorbeen is correct gesteld maar zou in doorsnee langer mogen zijn. De kootstand is normaal. Het achterbeen is goed gesteld. Het fundament is voldoende ontwikkeld en straalt kwaliteit uit. De hoeven zijn normaal gevormd. De stap heeft voldoende ruimte en kracht. De draf heeft voldoende ruimte en zweefmoment. De actie van het voorbeen is meermalen vlak. Het achterbeen wordt goed ondergebracht met voldoende kracht. In beweging tonen de veulens front en oprichting.

Kort samengevat:
Een uniforme collectie, voldoende ontwikkelde, tuigtypische veulens. De veulens staan voldoende in het rechthoeksmodel. De veulens draven met front en oprichting. De draf heeft voldoende ruimte en zweefmoment. De actie van het voorbeen is nogal eens vlak. Het achterbeen wordt goed ondergebracht met voldoende kracht.

Getoond zijn tien geprikte en vier door de eigenaar geselecteerde veulens. De door de eigenaar geselecteerde veulens passen in het beeld van de rapportage.

De kwaliteit van de moeders was in doorsnee voldoende goed.

Getoond: 14 veulens uit 41 in 2003 gedekte merries.